20 zasad zapamiętywania informacji

 

1. Nie ucz się, jeśli nie rozumiesz.
Ta porada wydaje się być banałem. Jednak, nadal bardzo dużo uczniów próbuje zapamiętywać bez zrozumienia. Jednak, bardzo często nie mają wyboru. Jakość i klarowność wielu podręczników pozostawia wielo do życzenia.
Jeśli nie znasz języka francuskiego, nadal możliwe jest, że nauczysz się na pamięć podręcznika „Historia Francji” napisanego po francuski. Jednak zmarnujesz ogromną ilość czasu i co więcej nadal nie będziesz wiedział niczego na temat Historii Francji.

2.Naucz się zanim zaczniesz zapamiętywać.
Zanim zaczniesz zapamiętywać pojedyncze fakty i zasady musisz mieć ogólny obraz całego tematu. Gdy pojedyncze fakty będą stanowić cześć „układanki”, będziesz w stanie znaczący zredukować czas nauki.
Nie zaczynaj zapamiętywania od niepowiązanych informacji. Najpierw przeczytaj rozdział, który informuje o podstawach (Zasady budowy silnika elektrycznego). Dopiero wtedy przejdź do bardziej szczegółowych rozdziałów (Co powoduje iskrzenie komutatora w silniku elektrycznym?).


3.Zaczynaj od podstaw.
Ogólny obraz całego tematy nie musi być zbyt szczegółowy. Im prostszy tym lepszy. Im krótszy rozdział, który czytasz, tym lepiej. Proste modele są najlepsze. Zawsze możesz później dodać informacje do nich.
Nie pomijaj podstaw. Zapamiętywanie oczywistych rzeczy wydaje się być stratą czasu. Zwykle spędzasz 50% swojego czasu na zapamiętywaniu 3-5% najtrudniejszych informacji. Podstawy są zwykle łatwe do zrozumienia i zabierają niewielką ilość czasu. Jednak, każdy brak podstawowej informacji skończy się katastrofą.


4.Zasada – minimalna informacja.
Materiał, którego się uczysz niech będzie sformułowany w jak najprostszy sposób. Prostota nie oznacza jednak tracenia informacji i pomijania trudnych części.
Proste = szybka nauka.
Proste rzeczy są łatwiej przyswajane przez ludzki mózg.  Wyobraź sobie labirynt. Gdy powtarzasz informacje, twój mózg „biegnie przez labirynt” W tym czasie zostawia ślad na murach. Jeśli może biec tylko w jeden sposób, droga przez labirynt jest łatwa. Jeśli jednak jest dużo możliwości, powoduje to, że jest trudno znaleźć wyjście. Tak samo na poziomie komórkowy, różne synapsy komórek nerwowych zostaną aktywowane przy powtarzaniu skomplikowanego materiału.
Prostszy materiał łatwiej się powtarza.
Przykład: tekst, który zapamiętujesz składa się z dwóch informacji (jedna łatwiejsza, druga prostsza). Taki tekst będziesz musiał przypominać sobie z częstotliwością odpowiednią dla trudniejsze informacji. Jednak, gdy podzielisz go na dwie części, każda część może być powtarzana z odpowiednią dla niej szybkością (łatwiejsza rzadziej, trudniejsza częściej).

Np.:


Informacja skomplikowana
Za umowną datę założenia państwa polskiego jest często przyjmowany rok 966, kiedy władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. Polska stała się królestwem w roku 1025, a w 1569 zawiązała unię z Litwą
Dobrze sformułowana wiedza – prosta i specyficzna.
Data powstanie państwa polskiego?
996
Który władca Polski przyjął chrześcijaństwo?
Mieszko I
Jakie wydarzanie przyjmuje się za umowną datę powstania państwa polskiego?
Przyjęcia chrześcijaństwo
W którym roku Polska stała się królestwem?
1025
Data zawiązanie unii Polski z Litwą?
1569

Zachęcam cię do spróbowaniu obu metod zapamiętywania informacji. Przekonaj się, która jest lepsza dla ciebie.
Zwróć uwagę, że nie tylko pytanie są proste i krótkie, także odpowiedź powinna być jak najprostsza i jak najkrótsza.


5.Wykorzystaj wielokropek…”
Wielokropek to znak oznaczający pominiętą cześć, oznaczany trzema kropkami (…).Typowe wykorzystanie wielokropka, to ćwiczenie – „Uzupełnij zdanie o pominięta część oznaczoną wielokropkiem”, np.:


Za umowną datę założenia państwa polskiego jest często przyjmowany rok (…), kiedy władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo.
Rok 996
Za umowną datę założenia państwa polskiego jest często przyjmowany rok 966, kiedy władca (...) przyjął chrześcijaństwo.
Mieszko I.
Za umowną datę założenia państwa polskiego jest często przyjmowany rok 966, kiedy władca Mieszko I przyjął (…).
Chrześcijaństwo


6. Używaj obrazów.
Stare powiedzenie mówi jeden obraz jest wart tysiąca słów. Zauważamy informacje znacznie łatwiej na rysunku niż podane w tekście. Rysunek zapada znacznie lepiej w pamięci niż czysty tekst.


7.Używaj metod mnemotechnicznych.
Widok człowiek zapamiętującego sekwencje 50 kart w ciągu kilku minut, sprawia wrażenia magii. Podejrzewamy oszustwo albo uważamy zapamiętującego za geniusza, szczęściarza obdarzonego wielkim darem. Zaskakujące jest jak łatwo możemy nauczyć się tej umiejętności – kilka prostych technik i odpowiedni trening. Zobacz artykuł nauka słówek - języki obce.


8. Używaj grafiki z zasłoniętymi elementami.
Podobnie jak wykorzystanie wielokropka, zasłonięty element znacznie ułatwia naukę. Np.: uczysz się anatomii. Niewielka część skomplikowanego rysunku jest zasłonięta. Twoim zadaniem jest nazwać zasłonięty element. Jeden obrazek, może być wykorzystany do nauki 10-20 pojedynczych elementów rysunku.


9. Unikaj zbiorów
Zbiór składa się z kilku, kilkunastu jednakowych elementów. Np.:


Podaj, z jakimi krajami graniczy Polska?
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja (Obwód Kalinigracji).


Taki zbiór jest trudny do nauki. Musimy zamienić formę - dodać dodatkowe informacje, które ułatwią zapamiętywanie.


Który kraj rozpoczął II wojnę światową atakując Polskę?
Niemcy
Który z sąsiadów polski rozdzielił się na dwa kraje po rozpadzie ZSRR?
Czechosłowacja
Który z sąsiadów Polski należał do ZSRR
Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa
W którym kraju, posiadającym rurociąg transportujący ropę pomiędzy Polską a Rosją, odbyła się pomarańczowa rewolucja?
W Ukrainie
Z jakim krajem Polska zawiązała Unie w 1569 r.
Z Litwą.
W jaki kraju Aleksandr Łukaszenka sprawuje władzę?
W Białorusi
W skład, jakiego kraju wchodzi Obwód Kalinigracki?
Rosji

Na pierwszy rzut oka więcej informacji, trudniej zapamiętać. Jednak zbiór krajów, z jakimi graniczy Polska zawiera same abstrakcyjne informacje. Dodatkowe informacje ułatwiają naukę, łatwiej sobie wyobrazić i umieścić w kontekście posiadanej już wiedzy,
Jednak, jeśli już musisz nauczyć się zbioru danych, stwórz wyliczenie. Ponumerowane elementy są łatwiejsze do nauki. Zawsze powtarzaj dane zgodnie z liczbową kolejnością. Niech twój mózg zawsze pracuje w ten sam sposób przy każdym powtórzeniu.


10. Unikaj wyliczeń.
Wyliczenia są trudne do nauki. Jednak, jeśli już musisz postaraj się wykorzystać wielokropek. Przyjrzyjmy się przykładowi z zapamiętywaniem alfabetu.


Trudne do nauczenia.
Abcdefghijklmnprstuwxyz


Podział na łatwe do nauczenia część
Od jakich trzech liter zaczyna się alfabet?
A: ABC
Napisz brakujące litery A…C
B,C,D
Napisz brakujące litery B…F
C,D,
Napisz brakujące Litery C…G
D,E,F


Taki podział informacji spowoduje, że nauka alfabetu stanie się szybsza. Nie musisz powtarzać całego materiału, gdy tylko zrobisz jeden błąd. Możesz powtórzyć tylko element gdzie zrobiłeś błąd.

11. Zwalczaj nakładanie się znaczeń
Przykład: Zapamiętujesz zbiór słów. Możesz bez problemu je sobie przypomnieć. Jednak, gdy nauczyć się jeszcze jednego elementu nagle zaczyna ci się wszystko mieszać, nie możesz niczego zapamiętać. Mamy wtedy do czynienia z nakładaniem się znaczeń.
Kilka zasad jak uniknąć nakładania się znaczeń.
-Niech zapamiętywane przez ciebie rzeczy różnią się jak najbardziej
-Trzymaj się zasady – minimalna informacja.
-eliminuj nakładanie się znaczeń od razu jak je zauważysz.


12. Odpowiednie, proste słownictwo
Słownictwo powinno być na tyle proste abyś mógł łatwo znaleźć najważniejszą myśl, zmniejszyć możliwość błędu, przyspieszyć czas odpowiedzi, wspomóc koncentracje.


Skomplikowany tekst
System operacyjny DOS, napisany przez firmę programistyczną Microsoft, został zastąpione, po wielu latach, przez nowy 32 bitowy system operacyjny, Windows 95.
Pozbądźmy się nadmiaru słów.
System operacyjny DOS, napisany przez firmę programistyczną Microsoft, został zastąpione, przez nowy 32 bitowy system operacyjny, Windows 95.
Albo lepiej.
System operacyjny DOS, został zastąpione, przez nowy 32 bitowy system operacyjny, Windows 95
Albo jeszcze lepiej
DOS, został zastąpione, system operacyjny, Windows 95
Albo najlepiej
DOS został zastąpiony przez Windows 95.

13. Korzystaj z swoich poprzednich wspomnień.
Nowe informacje umieszczaj w kontekście znanych tobie faktów, wydarzeń, praw.


14.Używaj przykładów z swojego życia.
Informacje skojarzone z osobistymi faktami łatwiej zapamiętać.
Np.:


Nazwa samochodu o dużej tylne pokrywie, zawierające okno i część tylnej ściany?
Hatchback.
Lepiej
Nazwa samochodu o dużej tylne pokrywie, zawierające okno i część tylnej ściany (taki sam jak samochód twoich rodziców)?
Hatchback.


Personalizowane przykłady są łatwe do zapamiętania i odporne na nakładanie znaczeń.


15. Dodaj emocje.
Skojarz zapamiętywaną informacje z czymś, co wyzwala w tobie emocje, miłość, wojna, wygrana, coś, co się pasjonuje, także rzeczy, które są groteskowe, dziwaczne spełniają swoją rolę.


16. Dodaj krótką informacje o kontekście
Np.:


Co oznacza DNA w genetyce?
Kwas deoksyrybonukleinowy
Lepiej
Genet. DNA?
Kwas deoksyrybonukleinowy


Dodając krótki skrót – ogranicza liczbę słów i jednocześnie informuje o kontekście danego słowa.


17. Zasada „minimalna informacja” nie oznacza, że nie możesz dodawać elementów, które pomogą ci w nauce.
Do odpowiedzi na pytanie, zawsze warto dodać kroki, logikę, wzór, wnioskowanie, które doprowadziły do takiej odpowiedzi – wiedza o tym jak przejść od pytania do odpowiedzi, znacznie ułatwia naukę.
Różne spojrzenia  np.: Historycy często sprzeczają się o znaczenia jakiegoś wydarzenia (Kto wniósł większy wkład W II wojnę Światową USA czy ZSRR). Poznanie tych dwóch spojrzeń ułatwia zapamiętywanie.


18. Zapisuj swoje źródła
Skąd zdobywasz informacje – z podręcznika, z Internetu. Kto to napisał? Różne źródła mogą podawać różne informacje.


19.Sprawdzaj czy twoja wiedza jest aktualna
Informacje stają się nieaktualne, w zwłaszcza w takich dziedzinach jak technologia, programowanie, polityka. Uzupełniaj notatki o najnowsze wydarzenia w dziedzinie, w której się uczysz.


20.Najważniejsze informacje najpierw.
W dzisiejszym świecie nieskrępowanego dostępu do Internetu, zawsze będziemy mieli więcej informacji niż jesteśmy się w stanie nauczyć. Dlatego coraz ważniejsze staje się odpowiedni ich dobór. Ucz się najpierw najważniejszych informacji. Sprawi to, że skupisz się na najbardziej istotnych sprawach a pominiesz nieistotne szczegóły. Znacząco zwiększy to też szybkość twojej nauki.