Strona Główna > Gramatyka Francuska > Czas przeszły dokonany złożony

Czas przeszły dokonany złożony (le passé composé) – Język Francuski

Tworzenie czasu przeszłego dokonanego złożonego w języku francuskim

Czas przeszły dokonany złożony w języku francuskim tworzy się stawiając odpowiednie formy czasu teraźniejszego czasowników posiłkowych avoir (mieć) lub étre (być) przed imiesłowem biernym danego czasownika.

Parler – mówić

Arriver - przyjechać

J’ai parlé

Je suis arrivé/arrivée

Tu as parlé

Tu es  arrivé/arrivée

Il a parlé

Il est arrivé

Elle a parlé

Elle est arrivée

On a parlé

On est arrivé(s)/arrivée(s)

Nous avons parlé

Nous sommes arrivés/arrivées

Vous avez parlé

Vous êtes arrivés/arrivées

Ils ont parlé

Ils sont arrivés

Elles ont parlé

Elles sont arrivées

Jak widać w powyższej tabeli gdy do tworzenia czasu przeszłego dokonanego w języku francuskim, tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego avoir, to imiesłów bierny zazwyczaj nie zmienia swojej postaci.
Jednak, gdy używamy czasownika posiłkowego être, to imiesłów bierny musi zgadzać się pod względem rodzaju gramatycznego i liczby z podmiotem zdania.

Użycie avoir lub être do tworzenia przeszłego dokonanego złożonego

1)Większość francuskich czasowników tworzy formy czasu przeszłego dokonanego złożonego za pomocą czasownika posiłkowego avoir.
2) Czasowniki w języku francuskim, które tworzą formy za pomocą czasownika posiłkowego être:

3) Niektóre francuskie czasowniki tworzą formy czasu przeszłego dokonanego złożonego za pomocą obu czasowników posiłkowych (avoir i être):