Strona główna > Gramatyka francuska >Czas przeszły niedokonany

Czas przeszły niedokonany l’imparfait – język francuski

 

Niemal wszystkie czasowniki są regularne w l’imparfait i tworzy się je, otrzymując temat od „nous” w czasie teraźniejszym, np. i do tego tematu dodajemy właściwe końcowki.

 

Odmiana czasowników w czasie przeszłym niedokonanym  w języku francuskim.

je

regardais

-ais

tu

regardais

-ais

il/elle/on

regardait

-ait

nous

regardions

-ions

vous

regardiez

-iez

ils/eles

regardaient

-aient

Odmiana czasownika être (być) w czasie przeszłym niedokonanym l’imparfait

I kto mówił że język francuski jest trudny? W czasie przeszłym niedokonanym tylko czasownik être (być) odmienia się w sposób nieregularny.


j’étais

tu étais

il/elle/on était

nous étions

vous étiez

ils/elles étaient

Odmiana czasowników kończących się na –cer albo –ger w czasie przeszłym niedokonanym l’imparfait

W odmianie czasowników których bezokoliczniki kończą się na –cer albo –ger, występuje zmiana pisowni.


commencer

manger

je commençais

je mangeais

tu commençais

tu mangeais

il/elle/on commençait

il/elle/on mangeait

nous commencions

nous mangions

vous commenciez

vous mangiez

ils/eles commençaient

ils/elles mangeaient

 

Stronę sprawdziła pani Agnieszka Maciejek z firmy L'Apostrophe -nauka francuskiego poznań