Język Francuski Online > Gramatyka Francuska >Le passé récent

Czas przeszły niedawny - Le passé récent

 

Czas wyrażający przeszłość niedawną, opisujący wydarzenia, które dopiero co miały miejsce. Tłumaczy się go: właśnie co, dopiero co, niedawno, przed chwilą, przed momentem. Czas ten tworzy się dodając do formy osobowej czasownika venir bezokolicznik poprzedzony de:

Schemat: podmiot + venir w odpowiedniej formie + de + bezokolicznik.

Odmiana czasownika venir przez osoby wygląda następująco:

 

Osoba Singulier (liczba pojedyncza) Pluriel (liczba mnoga)
  1. osoba je viens nous venons
  2. osoba tu viens vous venez
  3. osoba il/elle/on vient ils/elles viennent

 

 

Zdanie twierdzące:
Je viens de rentrer chez moi. – Właśnie wróciłem do siebie.

Zdanie przeczące:
Tu ne viens pas de parler avec lui. – Właśnie z nim nie rozmawiałeś/aś.

Z czasownikiem zwrotnym:
Il vient de se promener. – Dopiero co się przechadzał.

Z czasownikiem zwrotnym w formie przeczącej:
Nous ne venons pas de nous rappeler. – Nie udało nam się (przed momentem) przypomnieć.

W pytaniu:
Vous venez de le dire? – Powiedzieliście to przed chwilą?
Venez-vous de le dire? – Powiedzieliście to przed chwilą?

Zdanie przeczące w formie pytającej:
Ne viennent-ils pas de vendre leur maison? – Czy nie sprzedali niedawno swojego domu?