Język Francuski Online > Gramatyka francuska >Le futur simple

Czas przyszły prosty (le futur simple) – język francuski

Stosowanie czasu przyszłego prostego w języku francuskim

Czas przyszły prosty służy do wyrażania

Czas przyszły prosty używa się głównie w języku pisanych. W języku mówionym do tych samych celów stosuje się głownie czas przyszły złożony.

Tworzenie czasu przyszłego prostego

Czas przyszły złożony w języku francuskim tworzy się stosując odpowiednie formy czasu przyszłego dokonanego prostego.

Formy regularne czasu przyszłego prostego w języku francuskim

Regarder

Attendre

Écrire

Je regarderai

J’attendrai

J’écrirai

Tu regarderas

Tu attendras

Tu écriras

Il/elle/on regardera

Il/elle/on attendra

Il/elle/on écrira

Nous regardons

Nous attendrons

Nous écrirons

Vous regarderez

Vous attendrez

Vous écrirez

Ils/elles regarderont

Ils/elles attendront

Ils/elles écriront