Strona główna >Gramatyka francuska> Czas przyszły złożony

Czas przyszły złożony (le futur composé)

Czas przyszły złożony w języku francuskim używany jest do mówienia o:

W mówionym języki francuskim do wyrażania przyszłych czynności i wydarzeń stosuje się niemal wyłącznie czas przyszły złożony.

Tworzenie czasu przyszłego złożonego (le futur composé)

Czas przyszły złożony w języku francuskim tworzy się stawiając odpowiednie formy czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego aller przed bezokolicznikiem danego czasownika

Zaimek osobowy nieakcentowany

Czasownik aller

bezokolocznik

Je

Vais

Aller

Tu

Vas

Chanter

Il/elle/on

Va

Prendre

Nous

Allons

Rester

Vous

Allez

Boire

Ils/elles

vont

Faire