Język Francuski Online > Gramatyka Francuska >Le présent

Le présent, czas teraźniejszy,

Czas ten opisuje:

może odnosić się do przyszłości: Il est dix heures. Il rentre à midi. – Jest godzina dziesiąta. On wraca w południe.