Strona główna > gramatyka francuska <czas zaprzeszły

Czasu zaprzeszły (le plus-que-parfait) język francuski

Czas zaprzeszły w języku francuskim wyraża wydarzenia i sytuację, które zakończyły się w przeszłości, przed innym zdarzeniem.


Okres przed momentem, o którym odpowiadamy

Moment o którym opowiadamy

Teraźniejszość

Czas zaprzeszły

Czas przeszły (dokonany, niedokonany)

Czas terażniejszy

Tworzenie czasu zaprzeszłego (le plus-que-parfait)

 Czas zaprzeszły w języku francuskim tworzy się stawiając odpowiednie formy czasowników posiłkowych avoir lub être przed imiesłowem biernym danego czasownika.


lire

Arriver

J’avais lu

J’étais arrivé(e)

Tu avais lu

Tu étais arrivé(e)

Il/elle/on avait lu

Il/elle/on arrivé(e)

Nous avions lu

Nous étions arrivé(e)s

Vous aviez lu

Vous étiez arrivé(e)s

Ils/elles avaient lu

Ils/elles étaient arrivé(e)s

Jak widać w powyższej tabeli gdy do tworzenia czasu zaprzeszłego w języku francuskim używamy czasownika posiłkowego avoir, to imiesłów bierny zazwyczaj nie zmienia swojej postaci.
Jednak, gdy używamy czasownika posiłkowego être, to imiesłów bierny musi zgadzać się pod względem rodzaju gramatycznego i liczby z podmiotem zdania.

Użycie avoir lub être do tworzenia czasu zaprzeszłego

1)Większość francuskich czasowników tworzy formy czasu zaprzeszłego za pomocą czasownika posiłkowego avoir.
2) Czasowniki w języku francuskim, które tworzą formy za pomocą czasownika posiłkowego être:

3) Niektóre francuskie czasowniki tworzą formy czasu zaprzeszłego za pomocą obu czasowników posiłkowych (avoir i être):