Język Francuski Online > Gramatyka Francuska >Le passé récent

Czas zaprzeszły złożony - Le passé surcomposé

Użycie czasu zaprzeszłego złożonego w języku francuskim

Czas ten służy do wyrażania czynności, które wydarzyły się bezpośrednio przed innym, późniejszym zdarzeniem w przeszłości. Używany dość rzadko. Obok passé surcomposé używa się czasu passé composé, który wyraża zdarzenie późniejsze. Passé surcomposé używa się po wyrażeniach czasowych takich jak: aussitôt que (jak tylko), dès que (w momencie kiedy), lorsque (gdy), quand (kiedy), sitôt que (jak tylko).

Tworzenie czasu zaprzeszłego złożonego w języku francuskim

podmiot + avoir lub être odmienione w passé composé + participe passé.

 

Przykłady: