Język Francuski Online > Gramatyka Francuska >czas zaprzyszły

Le futur antérieur - czas zaprzyszły

Użycie czasu zaprzyszłego w języku francuskim

Czas futur antérieur jest czasem przyszłym uprzednim, zwanym również czasem zaprzyszłym. Opisuje czynności, które wydarzą się bezpośrednio przed innym wydarzeniem w przyszłości. Używając tego czasu, często korzysta się z wyrażeń: aussitôt que, dès que, lorsque, quand, sitôt que. Czasy towarzyszące futur antérieur to futur proche lub, częściej, futur simple.

Tworzenie czasu zaprzyszłego w języku francuskim

podmiot + czasownik posiłkowy avoir lub être (odmieniony w futur simple) + participe passé czasownika właściwego.

 

Przykłady: