Czasownik - Język Francuski

Odmiana czasowników être(być) i avoir (mieć) Odmiana czasowników regularnych Odmiana czasowników nieregularnych

 

Odmiana czasowników être(być) i avoir (mieć)

Są to dwa podstawowe czasowniki w języku francuskim, nie tylko ze względu na częstość występowania w wypowiedziach, ale także ze względu na fakt, że  czasowniki être(być) i avoir (mieć) stosuje się do tworzenia form czasów złożonych

être

(być)

avoir (mieć)

Je suis

(Ja jestem)

J'ai

(Ja mam)

Tu es

(Ty jesteś)

Tu as

(Ty masz)

Il/elle est

(On/ona jest)

Il/elle a

(On/ona ma)

Nous sommes

(my jesteśmy)

Nous avons

(My mamy)

Vous êtes

(wy jesteście)

Vous avez

(wy macie)

Ils, Elles sont

(Oni/one są)

Ils/Elles ont

(Oni/One mają)

Proste formy czasownika - język francuski

  Czasownik I grupy: parler (mówic) Czasownik II grupy :finir (kończyć)

Czasownik III grupy :lire (czytać)

nieregularne

bezokolicznik

końcówka -er

parler

końcówka -ir końcówka -ir, -oir,-re, czasownik aller
czas terażniejszy Czasowniki pierwszej grupy Czasowniki drugiej grupy Czasowniki trzeciej grupy
imiesłów przeszły końcówka

parlé

końcówka -i

fini

końcówka nieregularna patrz tabela

imiesłów teraźniejszy

koncówka -ant

parlmant

końcówka -issant

-finissant

najczęściej koncówka -ant

lisant

1. osoba liczny pojedyńczek trybu oznajmującego, czasu terażniejszego

końcówka -e

Je parle

końcówka -is

Je finis

końcówka nieregularna patrz tabela

Odmiana czasowników regularnych pierwszej grupy w języku francuskim

Większość czasowników w języku francuskim jest czasownikami pierwszej grupy.

parler - rozmawiać

koncówka

je parle

-e
tu parles -es

il/elle parle

-e
nous parlons -ons
vouz parlez -ez
ils/elles parlent -ent

Wymawia się jedynie koncówki -ons, ez a wszystkie pozostałe są nieme

Czasowniki kończące się w bezokoliczniku na końcówkę -cer lub -ger.

commencer

(zacząć)

manger

(jeść)

nous commençons nous mangeons

Czasowniki posiadające w bezokoliczniku koncówki -ayer, -oyer, uyer

payer

(płacić)

je paie/paye
tu paies/payes
il/elle paie/paye
nous payons
vous payez
ils/elles paient/payent

Czasowniki francuskie posiadające w bezokoliczniku koncówki -uyer, -oyer

essuyer

(suszyć)

envoyer

(wysyłać

j'essuie j'envoie
tu essuies tu envoyies
il/elle essuie il/elle envoie
nous essuyons nous envoyons
vous essuyez envoyez
ils/elles essuient ils/elles envoient

Odmiana czasowników appeler, se rappeler, épeler, projeter

appeler

(nazywać)

j' appelle
 tu appelles
 il/elle appelle
 nous appelons
 vous appelez
 ils/elles appellent

 

Odmiana czasowników lever, enlever, acheter, mener, peser

Lever

(podnosić)

je lève
 tu lèves
 il/elle lève
 nous levons
 vous levez
 ils/elles lèvent

Odmiana francuskich czasowników regularnych drugiej grupy w czasie teraźniejszym

Odmiana francuskich czasowników regularnych drugiej grupy w czasie teraźniejszym
W języku francuskim do tej grupy należą czasowniki z końcówką bezokolicznika –is.

partir

(odchodzić)

koncówka
je pars -s
 tu pars -s
 il/elle part -t
 nous partons -ons
 vous partez -ez
 ils/elles partent -ent

 

Czasowniki (Język Francuski) z II grupy z rozszerzeniem tematu

W tej grupie czasowników francuskich w w liczbie mnogiej temat rozszerza się o litery -iss

finir

(kończyć)

je finis
 tu finis
 il/elle finit
 nous finissons
 vous finissez
 ils/elles finissent

Odmiana czasowników francuskich III grupy (koncówka bezokolicznika –re) w czasie teraźniejszym.

Najczęściej spotykaną forma jest ta podana w tabelce poniżej. Jednak duża część czasowników III grupy w języku francuskim posiada nieregularną odmianę (zmienia się temat), więc pamiętaj aby  każdy taki czasownik sprawdzić albo na stronie www.jezyk-francuski-online.pl albo w słowniku języka francuskiego.

lire

(czytać)

koncówka
je lis -s
 tu lis -s
 il/elle lit -t
 nous lisons -ons
 vous lisez -ez
 ils/elles lisent -ent