Gramatyka Francuska

 

Witaj na stronie poświęconej nauce języka francuskiego. Została stworzona dla wszystkich którzy chcą się nauczyć mówić, pisać i rozmawiać w języku francuskim i którzy chcą rozbudować i uzupełnić swoją więdzę o gramatyce francuskiej.Zapisz się na darmowy kurs "Język Francuski Online", gdzie znajdziesz informacje na temat nauki języka francuskiego, gramatyki francuskiej, lepszego zapamiętywania słówek francuskich.

 

Rzeczownik - informacje na temat odmiany rzeczownika w języku francuskim, rodzaju żeńskiego i męskiego i tworzenia liczby mnogiej rzeczownika w języku francuskim.

Czasownik - informacje o czasowniku w języku francuskim: odmiana czasowników être(być) i avoir (mieć) i odmiana czasowników regularnych

Liczebnik - strona o liczebniku w języku francuskim - odmiana liczebnika głównego i porządkowego.

Przymiotnik - liczba pojedyńcza i mnoga przymiotnika, rodzaj męski i żeński przymiotnika w języku francuskim.

Przysłówek - tworzenie przysłówka od przymiotnika (forma regularna i nieregulara przysłówka), pozycja przysłówka w zdaniu w języku francuskim, stopniowanie przysłówka w języku francuskim.

Rodzajnik - zasady odmiany rodzajnika, liczba mnoga i pojedyńcza, rodzajnik określony i nieokreślony.

Zaimek - odmiana zaimków zwrotnych, zaimków osobowych akcentowanych i nieakcentowanych. Zaimek dzierżawczy przymiotny a zaimek dzierżawczy rzeczowny w języku francuskim.

Czasy w języku francuskim

Czasy terażniejsze

Le présent, czas teraźniejszy - Stosowanie czasu terażniejszego w języku francuskim.

Czasy przeszłe - język francuski

 

Czas przeszły niedawny - Le passé récent - tworzenie czasu przeszłego niedawnego w języku francuskim, budowanie zdań twierdzących, pytających i przeczących

Czas przeszły niedokonany l’imparfait - odmiana czasowników w czasie przeszłym niedokonanym. Stosowanie tego czasu w języku francuskim.

Czas przeszły dokonany złożony (le passé composé) - tworzenie czasu przeszłego dokonanego złożonego (le passé composé) w języku francuskim. Kiedy używamy czasowników pomocniczych avoir lub étre, aby stworzyć czas przeszły dokonany złożony (le passé composé).

Czas zaprzeszły (le plus-que-parfait) - tworzenie czasu zaprzeszłego w języku francuskim. Kiedy używamy czasowników pomocniczych avoir lub étre, aby stworzyć czas zaprzeszły (le plus-que-parfait)

Czas zaprzeszły złożony - Le passé surcomposé - Opis czasu zaprzeszłego złożonego (Le passé surcomposé) w języku francuskim. użycie, przykłady zdań w języku zaprzeszłym złożonym

Czasy przyszłe - język francuski

Czas przyszły bliski - le futur proche - tworzenie i użycie czasu przyszłego bliskiego w języku francuskim

Czas zaprzyszły Le futur antérieur w języku francuski. Tworzenie tego czasu i przykłady zdań w czasie le futur antérieur w języku francuskim. "

Czas przyszły złożony (le futur composé) - tworzenie czasu przyszłego złożonego w języku francuski. Naucz się kiedy wykorzystujemy czas przyszły złożony.

Czas przyszły prosty (le futur simple) - tworzenie czasu przyszłego prostego w języku francuskim. Odmiana czasowników w czasie przyszłym prostym.

Imiesłowy w języku francuski

Imiesłów bierny (le participe passé) – język francuski - zasady tworzenia imiesłowu biernego w języku francuskim.

Imiesłów czynny (le participe présent) – język francuski - tworzenie imiesłowu czynnego w języku francuskim.

Zapoznaj się z materiałami. Nauka Języka Francuskiego nigdy nie była tak łatwa.