Strona Główna >Gramatyka Francuska >Imiesłow czynny

Imiesłów czynny (le participe présent) – język francuski

Tworzenie imiesłowu czynnego w języku francuskim

Imiesłów czynny tworzy się w języku francuskim przez dodanie koncówki –ant do formy czasownika pierwszej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego


Bezokolicznik

1 osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego

Imiesłów czynny

Parler

Nous parlons

parlant

Choisir

Nous choissisons

choisissant

Formy imiesłowu czynnego nieregularne (le participe présent)  – język francuski.

Tylko nieliczne czasowniki w języku francuskim tworzą imiesłów czynny


Bezokolicznik

Imiesłów czynny

avoir

ayant

Être

étant

savoir

sachant