Liczebnik - język francuski

Liczebnik główny i porządkowy- język francuski

Odmiana liczebnika głównego

Liczebniki występują w rodzaju męskim i są nieodmienne z wyjątkiem „un”, który posiada formę żeńską (une) oraz liczebników vingt i cent, które występują w formie mnogiej (np.: quatre-vingts czyli 4x20=80) jednak gdy stoją za nimi inne liczebniki to nie odmienia się liczebnika vingt i cent np.: quatre-vingt-six (86).

Zasady tworzenia liczebnika głównego w języku francuskim.

Tworzenie liczebnika porządkowego (język francuski)

Liczebnik porządkowy tworzy się poprzez dodanie końcówki „-ième” do liczebnika głównego np.: od liczebnika głównego cinq (pięć) tworzymy liczebnik porządkowy cinquième (piąty).

Jeśli liczebnik główny kończy się na literę -e, to ta litera zanika w pisowni liczebnika porządkowego. np.: od liczebnika onze (11) tworzymy liczebnik porządkowy onzième (jedenasty)

W liczebniku neuf (dziewięć) na końcu występuje litera -f, którą w liczebniku porządkowym neuvième (dziewiąty) zastępuje litera -v.

Lp. Liczebnik Główny Liczebnik Porządkowy
0 zéro  
1 un, une premier, première
2 deux deuxième, second(e)
3 trois troisième
4 quatre quatrième
5 cinq cinquième
6 six sixième
7 sept septième
8 huit huitième
9 neuf neuvième
10 dix dixième
11 onze onzième
12 douze douzième
13 treize treizième
14 quatorze quatorzième
15 quinze quinzième
16 seize seizième
17 dix-sept dix-septième
18 dix-huit dix-huitième
19 dix-neuf dix-neuvième
20 vingt  vingtième
21 vingt et un vingt et unième
22 vingt-deux vingt-deuxième
23 vingt-trois vingt-troisième
24 vingt-quatre vingt-quatrième
25 vingt-cinq vingt-cinquième
26 vingt-six vingt-sixième
27 vingt-sept vingt-septième
28 vingt-huit vingt-huitième
29 vingt-neuf vingt-neuvième
30 trente trentième
31 trente et un trente et unième
32 trente-deux trente-deuxième
40 quarante quarantième
41 quarante et un quarante et unième
42 quarante-deux quarante-deuxième
50 cinquante cinquantième
51 cinquante et un cinquante et unième
52 cinquante-deux cinquante-deuxième
60 soixante soixantième
61 soixante et un soixante et unième
62 soixante-deux soixante-deuxième
70 soixante-dix soixante-dixième
71 soixante et onze soixante-onzième
72 soixante-douze soixante-douzième
73 soixante-treize soixante-treizième
74 soixante-quatorze soixante-quatorzième
75 soixante-quinze soixante-quinzième
76 soixante-seize soixante-seizième
77 soixante-dix-sept soixante-dix-septième
78 soixante-dix-huit soixante-dix-huitième
79 soixante-dix-neuf soixante-dix-neuvième
80 quatre-vingts quatre-vingtième
81 quatre-vingt-un quatre-vingt-unième
82 quatre-vingt-deux quatre-vingt-deuxième
83 quatre-vingt-trois quatre-vingt-troisième
84 quatre-vingt-quatre quatre-vingt-quatrième
85 quatre-vingt-cinq quatre-vingt-cinquième
86 quatre-vingt-six quatre-vingt-sixième
87 quatre-vingt-sept quatre-vingt-septième
88 quatre-vingt-huit quatre-vingt-huitième
89 quatre-vingt-neuf quatre-vingt-neufième
90 quatre-vingt-dix quatre-vingt-dixième
91 quatre-vingt-onze quatre-vingt-onzième
92 quatre-vingt-douze quatre-vingt-douzième
93 quatre-vingt-treize quatre-vingt-treizième
94 quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quatorzième
95 quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quinzième
96 quatre-vingt-seize quatre-vingt-seizième
97 quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-septième
98 quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-huitième
99 quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-neuvième
100 cent centième
101 cent un cent unième
125 cent vingt-cinq cent vingt-cinquième
200 deux cents deux centième
1000 mille millième

Stronę sprawdziła pani Agnieszka Maciejek z firmy L'Apostrophe -francuski poznań